Sponsors 2005


De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2005 wordt gesubsidieerd door:

klik op de bedrijfs- of instellingsnaam naar de website

- Gemeente Rotterdam
- HGIS - Cultuurprogramma
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
- Ministerie van Buitenlandse Zaken

en ondersteund door:
- Citroën Nederland
- Glassprotect Glasfolies
- Job Dura Fonds
- Nederlandse Waterschapsbank NV
- OBR
- Rotterdamse Kunststichting
- Rotterdam Marketing
- Stichting bevordering van Volkskracht
- Stimuleringsfonds voor Architectuur
- Vertical Vision
- Video Schaay

De Hollandse Waterstad wordt ondersteund door:
- Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten
- Deltametropool
- ERA Bouw
- Gemeente Rotterdam
Hollandse Delta
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
- Prins Bernhard Cultuurfonds
- Provinsje Fryslan
- Provincie Zuid-Holland
- VSB Fonds

Mare Nostrum wordt ondersteund door:
- GarantiBank
- NCDO KPA/MATRA Fonds
- Prins Claus Fonds
- Stichting Doen
- Triodos Bank

Polders, een theater van land en water wordt ondersteund door:
- AM
- Grontmij
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- Nederlandse Waterschapsbank NV
more Organisatie