Over de IABR

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam is een evenement dat kennis en ervaring in de ontwerpende disciplines (architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) van over de hele wereld tweejaarlijks samenbrengt in Rotterdam. De architectuurbiënnale is meer dan een tentoonstelling, het is een onderzoeksproject. De biënnale identificeert, vanuit een actueel thema, krachten die onze omgeving beïnvloeden, analyseert deze, schets toekomstscenario’s en ontwikkelt alternatieven.

In 1999 nam Kristin Feireiss, de toenmalige directeur van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), het initiatief voor een internationale architectuurbiënnale in Nederland. Nederland werd in toenemende mate een belangrijk centrum in het internationale architectuurdebat. Het idee was om kennis en ervaring in de ontwerpende disciplines (architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) van over de hele wereld tweejaarlijks samen te brengen in Rotterdam.

Het idee werd met enthousiasme ontvangen en de gewenste ondersteuning werd gemobiliseerd. Er kwamen positieve aanbevelingen van de Raad van Cultuur, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W), het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de Architectuur Nota Vormgeven aan Nederland, Architectuurbeleid 2001-2004 en van de Gemeente Rotterdam. Begin 2001 werd er een stichting opgericht.

Het Ministerie van OC&W reserveerde subsidiegeld voor de organisatie van twee biënnales in de periode 2001-2004. Daarin zat ook een bijdrage van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W). De Gemeente Rotterdam stelde een jaarlijkse bijdrage beschikbaar voor de periode 2001-2004.

De eerste Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, samengesteld door Francine Houben en met als thema 'Mobility: A Room with a View', opende op 7 mei 2003.

Op 1 oktober 2003 heeft het bestuur Adriaan Geuze benoemd tot curator van de tweede Rotterdamse architectuurbiënnale in 2005. George Brugmans werd op 1 januari 2004 aangesteld als directeur.
more Organisatie