data: 26/05/2005
Publicaties
25-01-05 Polders! Gedicht Nederland


Polders! Gedicht Nederland verschijnt op een belangrijk moment. In de afgelopen decennia is het polderland drastisch veranderd door woningbouw, bedrijvigheid en infrastructuur, maar er is nog veel meer op komst. Mede onder invloed van de zeespiegelrijzing is een herbezinning gaande op de toekomst van de waterstaat. De landbouw, vanouds de belangrijkste grondgebruiker van de polder, bevindt zich in een diepe crisis. En de ruimtelijke ordening laat het streven naar compacte stedelijkheid stilaan los, zodat stedelijke functies steeds 'dunner' over het land worden uitgesmeerd.

Al deze vraagstukken komen aan de orde in het boek, maar Polders! Gedicht Nederland is bovenal een steekproefsgewijs onderzoek naar de culturele betekenis van de polder. Polders! Gedicht Nederland gaat over het leven in de polder en over de polder in ons leven. Over de verbeelding, verheerlijking en verdringing van de polder, over de polder als werkelijkheid, de polder als ingrediënt van de Nederlandse identiteit en de polder als metafoor. Het laat zien hoe nauw, vanzelfsprekend en veelzijdig de cultuur en het dagelijks leven van half Nederland met de polder is verweven. Het behandelt ‘De Glorie van ons Polderland’ (aldus een boektitel uit 1938) maar ook haar keerzijde. Het schudt het polderbewustzijn op en vult de polderkennis aan.

‘Polders!’ bevat een unieke inventarisatie van de bijna vierduizend polders in Nederland, prachtig in kaart gebracht en rijk geïllustreerd met vele hoogtepunten uit de Nederlands schilderkunst en de fotografie. Hoogtepunten en dieptepunten liggen in het laagland maar een paar meter uit elkaar, en toch zijn in die beperkte ruimte miljoenen verhalen te vertellen, vol glorie en drama. ‘Polders!’ biedt uit die verhalen een prikkelende en poëtische bloemlezing.

Achterin het boek is een poster ingestoken met daarop een gedetailleerde kaart van alle bijna vierduizend Nederlandse polders.

Auteurs: Adriaan Geuze, Fred Feddes
Vormgeving: Opera , gebonden, geïllustreerd (kleur en zw/w), 400 pagina’s, formaat: 24,5 x 30 cm, tekst in Nederlands, inclusief stafkaart Nederlandse polders, Isbn 90-5662-444-X,  42,50
more Nieuwsarchief

Websites
more NAi Publishers
more NAi Booksellers