data: 26/05/2005
Publicaties
Atlas Dutch Water Cities


Water is een grillig en dynamisch element, terwijl ook het gebruik en de perceptie van het water door mensen door de jaren heen aan verandering onderhevig zijn. De relatie tussen de stad en het water is daarom dynamisch: ze moet voortdurend opnieuw worden bepaald, ontworpen en geconstrueerd.
Sinds het laatste decennium van de twintigste eeuw worden we geconfronteerd met nieuwe grillen van het water: rijzende zeespiegel, toenemende hevigheid van regenbuien, grotere dalen en pieken in de hoeveelheden water in de rivieren. Voor de verdere stedelijke ontwikkeling moeten we ons bezinnen op een nieuwe relatie tussen stad en water. Daarbij is het de vraag op welke wijze lering getrokken kan worden uit de rijke traditie van de Hollandse Waterstad.

De Atlas of the Dutch Water Cities brengt de Nederlandse traditie van de relatie tussen stedenbouw en waterbouw in kaart en toont tal van projecten die de infrastructuur van waterbeheer en waterkering integreren in stedenbouwkundige concepten. Deze voorbeelden zijn toegelicht vanuit een civieltechnisch, landschappelijk en stedelijk perspectief en dienen als handvatten om greep te krijgen op de toekomstige ontwikkelingen. Deze atlas verschijnt tegelijk met de tentoonstelling De Hollandse Waterstad als onderdeel van de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam 2005.

Redactie: H. Meyer, F. Hooimeijer, Uitgeverij SUN, paperback, rijk geïllustreerd (kleur), ENG., 208 pag., ISBN: 90 5875 1740

Op vrijdag 27 mei vindt om 14.30 uur in het Theater in de Kelder van Donner (Lijnbaan 150, Rotterdam) de publiekspresentatie van de Atlas of the Dutch Water Cities plaats.
Websites
more SUN Publishers