Suburban Ark, Ton Matton / ral2005 / Alterra
data: 27/05/2005 - 26/06/2005
tijd: info volgt
locatie: Aanlegsteiger Binnenvaartschepen
Rijnhaven, Rotterdam
kosten: gratis
info: De Suburban Ark is te bereiken met de watertaxi of lopend vanaf Las Palmas
Suburban Ark
Matton Office, ral2005 en Alterra

De Suburban Ark is een ponton met plaats voor een eigen waterkringloop en energieproductie, een kippenhok, een geit, een ‘viswak’ en een appelboom. Gedurende de biënnale is de Suburban Ark een uitvalsbasis voor verkenningen in het riool van Rotterdam, voor ontwerpworkshops rond nieuwe watertechnologie en voor voorleesavonden over onvoorspelbaarheid, complexiteit en de zondvloed.

Programma Suburban Ark
Wageningen UR Alterra organiseert samen met Wetsus, centre for sustainable water technology, Matton Office en ral2005 een tweetal Design Classes. Daarnaast is er elke zaterdagmiddag een excursie naar een onderdeel van het watersysteem van de stad Rotterdam.

De excursies gaan naar het riool, het drinkwatersysteem en de verdediging tegen het water. Onderzocht wordt hoe het watersysteem van de stad nu eigenlijk werkt. Tenslotte gaat een excursie naar de singels van Rose. De singels staan model voor de wijze waarop de stad anderhalve eeuw geleden grote maatschappelijke problemen rond het water heeft opgelost. Nog steeds dragen die oplossingen bij aan de actuele kwaliteit van de stad. Een spiegel voor de zondvloed.
 4 juni: Het drinkwater (naam gids volgt)
11 juni: Het riool, onder leiding van Arnout Molenaar Gemeentewerken Rotterdam, afd waterhuishouding
18 juni: De verdediging tegen het water (naam gids volgt)
25 juni: Het plan Rose. Onder leiding van David Louwerse, landschapsarchitect.
Maximaal 20 personen per keer. Om 14.00 uur verzamelen bij het NAi. Eigen fiets meenemen. Gratis. Opgeven vanaf 17 mei.

In de Design Classes staan de ruimtelijke consequenties van een tweetal nieuw ontwikkelde duurzame watertechnologieën centraal:

23 juni. Blue energy.
Wanneer zee- met rivierwater wordt gemengd, kan energie worden gewonnen. Hoe kan een Blue Energy centrale langs de Nederlandse kust er uit zien? Hoe kan zo’n centrale worden gecombineerd met natuurontwikkeling?
Voorleesavond om 19 uur: 'Geschiedenis in het groot en water' door Fred Spier, wereldhistoricus.
Muziek: Lies Beyerinck, didgeridoo.
Ton Matton kookt.

24 juni. Decentrale sanitatie.
Huishoudelijk afvalwater kan, veel beter dan nu het geval is, worden gescheiden bij de bron. Sterker nog: daaruit kan schoon water en energie worden gewonnen. Hoe ziet een woonwijk eruit die wordt ontworpen vanuit de vacuümtoilet?
Voorleesavond om 19 uur: 'De geschiedenis van het riool'.
Muziek: Lies Beyerinck, didgeridoo.
Ton Matton kookt.

Aanmelden voor Design Classes: pat.vanderjagt@wur.nl