Persbericht
09-05-05 Ruim honderd maquettes van watersteden
Architectuurbiënnale brengt honderd maquettes van watersteden bij elkaar

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam brengt ruim honderd maquettes van watersteden uit binnen en buitenland bij elkaar voor haar tentoonstelling De Hollandse Waterstad. Niet eerder werd een zo omvangrijk overzicht gegeven van de traditie van bouwen met water over de hele wereld. Speciaal voor deze tentoonstelling worden 39 nieuwe maquettes gemaakt van historische steden. Bovendien worden twaalf nieuwe plannen voor toekomstige Nederlandse watersteden gepresenteerd.

De Hollandse Waterstad wordt op donderdag 26 mei geopend door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden. Het is één van de vijf tentoonstellingen van de tweede Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam met de titel De Zondvloed die plaatsvindt van 26 mei tot en met 26 juni 2005 in gebouw Las Palmas en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam.

Nederlandse traditie
Nederlanders staan bekend om hun traditie in het bedwingen van water en het maken van nieuw land. De Hollandse Waterstad toont de rijke historie, actualiteit en toekomst van watersteden. De geschiedenis van deze steden, zowel in Nederland als daarbuiten, vormt een belangrijke kennisbron voor de ontwikkeling van nieuwe strategieën als antwoord op het huidige conflict tussen stijgende waterstanden en de groei van steden.

Van Friese sluisdorpen uit de vroege middeleeuwen als Sloten, 17e eeuwse vestingsteden als Naarden en Breda, Hanzesteden als Zwolle en Zutphen, Zuiderzeestad Enkhuizen, handelssteden in delta’s, aan rivieren en kanalen zoals Zierikzee, Zaltbommel en Gouda tot vroeg 19e eeuwse badplaatsen en de wallen, grachten en eilanden van Amsterdam. Daarnaast is er aandacht voor recente ontwikkelingen zoals in gebieden zoals de IJ-oevers in Amsterdam en de Kop van Zuid in Rotterdam.

Maquettes van internationale watersteden laten zien hoe anders, en soms hoe vergelijkbaar, over de hele wereld het water wordt beheerst. Vanaf 17e eeuws Kopenhagen, Venetië, Sint Petersburg en Recife, 18e eeuws Rio de Janeiro, 19e eeuws New York en Oostende, naar 20e eeuws Rügen, Barcelona, Baltimore, Valencia en 21e eeuws Loas Angeles, Oslo en Hamburg.

Toekomst
Tenslotte presenteert de tentoonstelling maquettes van een twaalftal studies naar nieuwe Nederlandse watersteden. Deze zijn speciaal voor de biënnale gemaakt door zowel Nederlandse als internationale architecten en leveren een bijdrage aan het debat over de wateragenda van Nederland. Sommige ontwerpers doen grote waterbouwkundige ingrepen die leiden tot nieuwe typen stedenbouw, zoals wonen in gebieden die regelmatig overstromen, of op kunstmatig opgeworpen eilanden. Anderen onderzoeken scenario’s voor een andere manier van leven met water: van een nieuwe stad in het stroomgebied van de Biesbosch en ‘natte verstedelijking’ bij Kampen, tot een tijdelijke catamaranstad op een zandplaat voor de kust en nieuwe begrafenisrituelen in Amsterdam.
more Persberichten
more Nieuwsarchief