data: 01/06/2005
tijd: van 13.00 - 17.00 uur
locatie: Auditorium van het NAi
Museumpark 25, Rotterdam
kosten: Deelname bijeenkomst + bezoek tentoonstelling: € 9,- Deelname bijeenkomst: gratis
info: Aanmelden: bij Sander Meijerink S.Meijerink@fm.ru.nl
Conferenties
Ruimte voor Water

De Waterkring (Vereniging voor Bestuurskundigen) organiseert een open bijeenkomst rond het thema 'Ruimte voor Water'. Achter de maquettes van prachtige watersteden op de tentoonstelling De Hollandse Waterstad zit een harde bestuurlijke werkelijkheid. Bestuurders hebben tot taak problemen op te lossen, maar er is nauwelijks een cultuur van anticiperen op mogelijke problemen in de toekomst. Geven de maquettes van de nieuwe watersteden een reëel beeld, of moeten ze worden afgedaan als een idee-fixe?

Tijdens de discussiemiddag wordt getracht de bestuurlijke opgave met betrekking tot water scherp te krijgen. Onder andere dr. Sander Meijerink (voorzitter De Waterkring), prof. dr. ing. Geert Teisman (Erasmus Universiteit Rotterdam) en mr. ing. Paul Berends (Ministerie V&W en LNV) zullen voordrachten houden, gevolgd door een discussie onder leiding van dr. ir. Govert D. Geldof (Tauw).

Programma:
13.00 uur bezichtiging tentoonstelling
15.00 uur discussiebijeenkomst
17.00 uur afsluiting en borrel

Voertaal Nederlands