data: 09/06/2005
tijd: van 9.30 - 17.00 uur
locatie: Auditorium van het NAi
Museumpark 25, Rotterdam
kosten: gratis
info: reserveren: Niek Hazendonk niek.hazendonk@minvrom.nl
Conferenties
Landschap: een troefkaart van Europa?

Atelier Rijksbouwmeester
organiseert een discussiedag rond de ondertekening van de Europese Landschapsconventie, een verdrag van de Raad van Europa. In dit verdrag spreken de lidstaten van de Raad van Europa zich gezamenlijk uit over de inhoud van een deugdelijk nationaal landschapsbeleid. Het doel van de discussiemiddag is om de ruimtelijke vakwereld en geïnteresseerden kennis te laten maken met de Europese Landschapsconventie. Aan de hand van een reeks presentaties, voordrachten en workshops zal dieper worden ingegaan op de inhoud en de mogelijkheden van de Landschapsconventie. Naast de conventie zal de wateragenda en het waterbeheer een belangrijk bindend thema zijn.

Nederlands en Engels gesproken (met vertaling).