data: 10/06/2005
tijd: van 13.30 – 16.00 uur
locatie: Auditorium van het NAi
Museumpark 25, Rotterdam
kosten: gratis
info: Aanmelden: receptie@mobilion.nl onder vermelding van Architectuur Biënnale
Conferenties
15-04-05 De Polder en de Ark

De beide future centers van Rijkswaterstaat en het Ministerie van LNV organiseren de conferentie 'De Polder en de Ark', met als doel een zinvolle bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over complexe onderwerpen als 'leven met water'. Het aloude polderlandschap krijgt het zwaar te verduren en stelt oude vragen met nieuwe urgentie. Tijdens deze bijeenkomst wordt naar aanleiding van voordrachten, onder andere van Dirk Sijmons, van gedachten gewisseld.

Sijmons, Rijksadviseur voor het landschap, zal de resultaten die het debat zal opleveren, vervolgens bewerken tot concrete ontwerpopgaven voor bestuurders op regionaal niveau (provincie, gemeente en waterschap).


more Nieuwsarchief