data: 11/06/2005
tijd: Om 13.00 uur is er voorafgaand aan de excursie een rondleiding op de Ark. Om 14.00 uur start de excursie vanaf de Ark. Neem je eigen fiets mee.
kosten: gratis
info: maximaal 20 personen per keer. reserveren: jdwit@iabr.nl of 010-2060036
Excursie
Excursie naar het Riool
Suburban Ark excursie

Excursie naar het riool van Rotterdam onder leiding van Arnout Molenaar Gemeentewerken Rotterdam, afd waterhuishouding.

Alterra organiseert in het kader van de Suburban Ark een viertal excursies naar onderdelen van het watersysteem van de stad Rotterdam. De excursies gaan naar het riool, het drinkwatersysteem en de verdediging tegen het water. Onderzocht wordt hoe het watersysteem van de stad nu eigenlijk werkt. Tenslotte gaat een excursie naar de singels van Rose. De singels staan model voor de wijze waarop de stad anderhalve eeuw geleden grote maatschappelijke problemen rond het water heeft opgelost. Nog steeds dragen die oplossingen bij aan de actuele kwaliteit van de stad. Een spiegel voor de zondvloed.