data: 29/05/2005
tijd: 15.00 uur
locatie: Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
Museumpark 25, Rotterdam
kosten: € 4,50
info: (dit is een middag voor studenten) Aanmelden via www.nai.nl/aanmelden
Lezingen
Deltawerken 2.0: een dijk van een park

Ronald Rietveld, prijswinnaar van Archiprix 2004, zal spreken over zijn ontwerp 'Deltwerken 2.0'. Hierin stelt hij de opgave voor de 21ste eeuw in Nederland: hoe om te gaan met de groeiende dreiging van het water zonder de kwaliteit van het landschap te verliezen. Niet voor niets vernoemt hij het project naar de opgave van de vorige eeuw: de Deltawerken.

Rijkswaterstaat heeft een bypass gepland om pieken in de wateraanvoer van de Rijn en de Waal op te vangen. Naar verwachting zal het eens in de twintig _ veertig jaar nodig zijn deze 'groene rivier' met water te laten vollopen. Deltawerken 2.0 is een plan om de 42 kilometer lange en gemiddeld tweehonderd meter brede dijk van deze 'rivier' in te richten als een landschapspark.
Websites
more Nederlands Architectuurinstituut (NAi)