news
09-06-05 NEPROM Biënnale Festival 'Munt uit Water'

Woensdag werd in de Cruise Terminal het NEPROM Biënnale Festival ‘Munt uit Water’ georganiseerd. Het thema van de dag was ‘water en verstedelijking’. Het plan Rotterdam Waterstad 2035 won de Architectuurbiennale Vastgoed Award.


Hoe gaan de steden, het platteland en de kust om met het stijgende waterniveau? Onder meer bebatten, workshops en een Plenair Politiek Café moesten antwoord geven. Om een antwoord op die en een hele reeks aanverwante vragen te vinden, werden debatten georganiseerd onder leiding van Felix Rottenberg, Adriaan Geuze en Maria Henneman over de rol van het water in de stad, op het platteland en aan de kust: Hoe brengen we het water terug in de stad, hoe beschermen we het platteland – bijvoorbeeld laaggelegen polders – tegen het water en wie gaat dat betalen? Gaan we opnieuw land terugwinnen op de zee? Kunnen we de investeringen in zulke megaprojecten nog wel terugverdienen?

Water werd de afgelopen jaren te rigoreus de stad uitgejaagd en dat leidde onder meer tot waterbufferproblemen. Waarom niet opnieuw singels aanleggen? Hoe kunnen we nieuwe stedelijke functies geven aan oude havengebieden? ‘Nieuw land voor nieuwe functies’, was een van de gedachten van het NEPROM Biënnale Festival, ‘het kost veel, maar het kan ook iets opleveren.’ De markt zou als hefboom kunnen dienen om de beoogde projecten van de grond te krijgen. Of is zelfs te denken aan een collectief particulier initiatief dat het droogleggen van de Beemster mogelijk maakte?

Maar het bleef niet alleen bij vragen. In verschillende workshops en ontwerpateliers werd dieper op deze vraagstukken ingegaan. ‘Rotterdam Waterstad 2035’ stond centraal in een workshop over een mogelijke oplossing voor de verwachte waterproblemen in het gebied. De provincie Zuid-Holland presenteerde een ontwikkelingsperspectief voor een nieuwe Zuid-Hollandse kust: zowel de kustveiligheid als het aanzien van het gebied kunnen in dit plan worden verbeterd. En zo legden ook onder meer Groningen, Goes en Almere ambitieuze plannen op tafel om de dreiging van het oprukkende water om te zetten in voordelen voor de stad.

En om alles wat tijdens de rondleidingen, presenties, workshops en debatten ongezegd bleef om welke reden dan ook, was er aan het eind van de dag een plenair politiek café onder leiding van Felix Rottenberg. Niet alleen de sprekers achter de tafel konden hun visies laten horen, ook het publiek werd uitgenodigd geen onderwerp uit de weg te gaan.

Na afloop van het politiek café ontving het plan Rotterdam Waterstad 2035 de Architectuurbiennale Vastgoed Award. Ineke Bakker (DG Ruimte van het ministerie van VROM) overhandigde de prijs aan de Rotterdamse wethouder Fysieke Infrastructuur Marco Pastors.

De jury, bestaande uit Hans ter Hoeve (Programmamanager Water van het ministerie van VROM), Jan Westrik (hoofddocent Stedenbouw Technische Universiteit Delft) en Adriaan Geuze (curator van de biënnale), nomineerde vier van de op het NEPROM Biënnale festival gepresenteerde projecten: Meerstad Groningen, Wieringerrandmeer, het integrale ontwikkelingsperspectief voor de Zuid-Hollandse kust en Rotterdam Waterstad 2035. Het plan Rotterdam Waterstad 2035 sprong eruit door haar integrale onderzoek en aanpak. Bovendien roept het expliciet discussie op, zowel in maquette als in publicaties, presentaties en de media, aldus de jury.
more Nieuwsarchief