Persbericht
09-06-05 Architectuurbiënnale Vastgoed Award 2005 uitgereikt

Rotterdam 9 juni 2005

Woensdag 8 juni is de Architectuurbiennale Vastgoed Award uitgereikt aan het project Rotterdam Waterstad 2035. Tijdens het NEPROM Biënnale Festival ‘Munt uit Water’ overhandigde Ineke Bakker (DG Ruimte van het ministerie van VROM) de prijs aan de Rotterdamse wethouder Fysieke Infrastructuur Marco Pastors.

De jury, bestaande uit Hans ter Hoeve (Programmamanager Water van het ministerie van VROM), Jan Westrik (hoofddocent Stedenbouw Technische Universiteit Delft) en Adriaan Geuze (curator van de biënnale), nomineerde vier van de op het NEPROM Biënnale festival gepresenteerde projecten: Meerstad Groningen, Wieringerrandmeer, het integrale ontwikkelingsperspectief voor de Zuid-Hollandse kust en Rotterdam Waterstad 2035.

De jury beoordeelde de projecten op de volgende criteria: integrale visie, presentatie, terugverdiencapaciteit (het project verdient een deel van de gemaakte investeringen terug) en esthetiek. Zij gaf aan dat geen van de genomineerden volledig voldeed aan de genoemde criteria, maar prijst het project Rotterdam Waterstad 2035 om het verrichtte integrale onderzoek. Zij constateert dat de plannenmakers zoveel mogelijk de consequenties van water op stad, stedenbouw en bewoners hebben onderzocht. Ook de intensieve betrokkenheid van ingenieurs en het werk wat zij verricht hebben is bewonderenswaardig. Rotterdam Waterstad 2035 roept bovendien expliciet de discussie op, zowel in maquette als in publicaties, presentaties en de media. Volgens de jury is het project echter pas een begin en nog geen volledig plan; het ontbreekt nog aan een manier om de investeringen terug te verdienen.

Rotterdam Waterstad 2035 geeft een antwoord op de vraag wat de toename van de hoeveelheid water die op ons afkomt, betekent voor de Stad Rotterdam. Het project is ontworpen en ondersteund door dS+V Rotterdam, Gemeentewerken, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.

Het NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) en de 2e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam organiseerden dit jaar voor het eerst het NEPROM Biënnale festival. Onder de titel ‘Munt uit Water’ hebben overheden, projectontwikkelaars, ontwerpers en maatschappelijke organisaties gedachten uitgewisseld en zijn met elkaar in debat gegaan over de huidige waterproblematiek en de kansen die deze biedt.

Rotterdam Waterstad 2035 is een onderdeel van de tentoonstelling De Hollandse Waterstad, een van de vijf tentoonstellingen van de tweede Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. De maquette van dit plan en nog honderd andere maquettes van watersteden zijn nog tot 26 juni te zien in Las Palmas.

2e IABR: De Zondvloed. Van 26 mei t/m 26 juni 2005 in gebouw Las Palmas en het NAi, Rotterdam.
      

Voor meer informatie:

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam:
Noortje van de Sande T: +31.10.20.600.33 E: pers@iabr.nl 

www.biennalerotterdam.nl
more Persberichten