news
27-06-2005 Architectuurbiënnale succes, Rijksbouwmeester dringt aan op continuïteit

PERSBERICHT – 2e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: De Zondvloed

Rotterdam, maandag 27 juni 2005

Architectuurbiënnale Rotterdam succes, Rijksbouwmeester dringt aan op continuïteit

Gisteren is de tweede Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam succesvol afgesloten. De Architectuurbiënnale vond plaats van 26 mei tot en met 26 juni in gebouw Las Palmas en het Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam (NAi). In deze maand behaalden de vijf hoofdtentoonstellingen een bezoekersaantal van 22.000 uit binnen- en buitenland. Tijdens de eerste editie in 2003 werden in de eerste maand een kleine 15.000 bezoeken aan de tentoonstellingen gebracht.

De tweede editie stond in het teken van ‘De Zondvloed’ en richtte zich op de relatie tussen water en architectuur in Nederland en in de rest van de wereld. Curator was Adriaan Geuze, landschapsarchitect en directeur van bureau West 8. Tijdens deze biënnale was er vooral veel aandacht voor de tentoonstelling De Hollandse Waterstad die uit meer dan honderd maquettes bestond. Net als de tentoonstelling Mare Nostrum vond deze plaats in Las Palmas. De tentoonstellingen Polders, Three Bays en Flow in het NAi zijn nog langer te bezichtigen.

Rijkbouwmeester Mels Crouwel dringt aan op continuïteit biënnale

De organisatie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam werkt aan de plannen voor een derde editie in 2007. Dit ondanks het feit dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) besloten heeft de biënnale niet op te nemen in de Cultuurnota 2005-2008.

Biënnaledirecteur George Brugmans is optimistisch: “Het succes van deze editie heeft alle betrokken partijen, overheid en markt, enthousiast gemaakt en ik ga er daarom van uit dat er een derde editie komt. Daar komt nog bij dat 2007 in Rotterdam het Jaar van de Architectuur is en dat kan moeilijk zonder biënnale”.

Naar aanleiding hiervan dringt Rijksbouwmeester Mels Crouwel in een brief aan staatssecretaris Medy van der Laan, mede namens het college van Rijksadviseurs, met klem aan op het waarborgen van de continuïteit van de biënnale. Het college is unaniem enthousiast over deze biënnale en is van mening dat zij veel draagvlak heeft gecreëerd. “De biënnale is erin geslaagd het thema ontwerpen en water hoog op de maatschappelijke agenda te krijgen”, aldus Crouwel.

N.B. De tentoonstellingen van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) lopen langer door. Polders – een theater van land en water en Three Bays zijn nog te bezoeken tot 4 september, Flow tot 21 augustus. Ook een gedeelte van het City Program is nog te bezichtigen.

more Persberichten
more Nieuwsarchief