Architectuur Biënnale Rotterdam succes

Het thema van deze 2e IABR was urgent: de Zondvloed. Biënnale curator Adriaan Geuze, landschapsarchitect en directeur van bureau West 8, koos het thema vanwege de groeiende invloed van het water op de architectuur maar vanwege ook de groeiende mogelijkheden die dat water biedt voor vernieuwende bebouwing en recreatie.
Bezoekers hadden vooral veel belangstelling voor de tentoonstelling De Hollandse Waterstad die uit meer dan honderd maquettes bestond. Net als de tentoonstelling Mare Nostrum vond deze plaats in Las Palmas. De tentoonstellingen Polders, Three Bays en Flow in het NAi zijn nog langer te bezichtigen.

In 2007 moet volgens plan opnieuw een Architectuur Biënnale plaatsvinden, ondanks het feit dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) besloot de biënnale niet op te nemen in de Cultuurnota 2005-2008. Maar Biënnaledirecteur George Brugmans is optimistisch: “Het succes van deze editie heeft alle betrokken partijen, overheid en markt, enthousiast gemaakt en ik ga er daarom van uit dat er een derde editie komt. Daar komt nog bij dat 2007 in Rotterdam het Jaar van de Architectuur is en dat kan moeilijk zonder biënnale”.

Nota bene
De tentoonstellingen van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) lopen langer door. Polders – een theater van land en water en Three Bays zijn nog te bezoeken tot 4 september, Flow tot 21 augustus. Ook een gedeelte van het City Program is nog te bezichtigen.