news
17-09-04 Perspresentatie in Venetië

Op zaterdag 11 september 2004, gaf landschapsarchitect Adriaan Geuze in Venetië het startsein voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), die plaatsvindt van 26 mei tot 19 juni 2005. Adriaan Geuze, curator van de 2e editie van de Rotterdamse architectuurbiënnale, opende samen met andere vertegenwoordigers van ´Watersteden´, de tentoonstelling Città D´Aqua in het drijvende paviljoen bij de Arsenale in Venetië. Rotterdam was samen met Delft een van de 20 steden uit verschillende werelddelen die uitgenodigd waren een presentatie te geven over de transformatie van watersteden.

Op donderdag 26 mei 2005 is de officiële opening van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. De belangrijkste activiteiten zijn geconcentreerd in de periode 26 mei tot en met 19 juni, waaronder het openingsprogramma, congressen en symposia, het filmprogramma en overige evenementen. Na die tijd zullen de grote tentoonstellingen nog doorlopen tot begin september.

De komende editie van de IABR heeft als thema ´Water´. Adriaan Geuze heeft dit thema op het kruispunt gelegd van te verwachten klimatologische, economische, demografische, historische en technologische trends en vervolgens de relatie onderzocht met ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ordening en landschapsinrichting. Het resultaat is een architectuurbiënnale met als titel De Zondvloed, die niet alleen heden en verleden tentoonstelt, maar zich vooral afvraagt hoe het water de manier beïnvloedt waarop we, in binnen- en buitenland, de inrichting van ons land en onze steden zullen aanpassen en vernieuwen.

De titel De Zondvloed verwijst vooraleerst naar de wereldwijde gevolgen van de huidige klimaatveranderingen, waaronder een verwachte stijging van de zeespiegel in de 21ste eeuw van 20 tot 90cm. Water is natuurlijk in alle tijden en in alle culturen een bepalende factor geweest voor de vestiging, het transport en het overleven van de mens. Systemen van watervoorziening en waterregulering werden en worden verstoord door zowel overlast als schaarste. Maar op dit moment is het gevecht om het water of tegen het water opnieuw en wereldwijd een belangrijk maatschappelijk en politiek vraagstuk. Naast de klimaatwijzigingen roepen immers ook de ontwikkeling van de moderne technologie, overbevolking en mondiale economische en demografische trends steeds urgenter de vraag op of ook in de toekomst een evenwichtige relatie tussen menselijke nederzettingen en het water kan worden gehandhaafd.

Aan de hand van tentoonstellingen, studies, debatten, masterclasses, films en beelden wil de biënnale een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de vragen waarbij ruimte vóór en werken mét het water een essentiële rol speelt, (landschaps architectonisch zowel als stedenbouwkundig, nationaal zowel als internationaal).
more Persberichten
more Nieuwsarchief