news
01-11-05 De tentoonstellingen van de 2e IABR


Het thema van de 2e IABR, De Zondvloed, komt tot uiting in de drie hoofdtentoonstellingen van de 2e IABR: De Hollandse Waterstad, Mare Nostrum en Polders. Deze gaan over stedelijke ontwikkelingen in relatie tot het water.

De Hollandse Waterstad toont de historie, actualiteit en de toekomst van de watersteden. De geschiedenis van deze steden, zowel in Nederland als daarbuiten, vormt een belangrijke kennisbron voor de ontwikkeling van nieuwe strategieën als antwoord op het huidige conflict tussen stijgende waterstanden en uitdijende steden. meer>>>

Mare Nostrum laat de ontwikkeling van de badplaats zien vanaf de negentiende eeuw, met vooral veel aandacht voor de huidige situatie van de door het toerisme overgenomen kusten. Hiermee richt de biënnale zich op meer maatschappelijke thema’s als milieu en globalisering in relatie tot verstedelijking. meer>>>

Polders. Een theater van land en water - Het Nederlandse polderlandschap met haar kaarsrechte sloten, dijken, molens, stolpboerderijen en koeien is wereldberoemd. Dit landschap staat echter onder druk. Een oprukkende verstedelijking, maar ook ontwikkelingen in de agrarische sector en de waterberging, zullen van grote invloed zijn op de toekomstige invulling van het landschap. De historische ontwikkeling en de uniciteit van het Nederlandse polderlandschap zullen aan de hand van een aantal belangrijke polders worden geïllustreerd. meer>>>

Flow toont een achttal internationaal geselecteerde projecten van jonge bureaus die op experimentele wijze omgaan met de relatie van water en landschap. Het zijn spraakmakende voorbeelden van het ombuigen van waterproblematiek naar innovatieve oplossingen. meer>>>

Three Bays toont een vergelijkend onderzoek naar vier eeuwen leven en bouwen aan een baai of lagune in Venetië, Tokio en Amsterdam. Een internationale tegenhanger van de Nederlandse polder. Polderen versus landfill. meer>>>
more Nieuwsarchief