05.08.12

Performance: Rolling 6 van Toine Horvers

Locatie: Test Site Rotterdam, Luchtsingel

Het SIR Zomerprogramma geeft performances, lezingen, rondleidingen én de schaduw van de vijftig meesterwerken in Rotterdam: dag en nacht gratis te bezoeken in de spannende en altijd veranderlijke context van de publieke ruimte van Rotterdam. Dit jaar delen de IABR en het SIR Zomerprogramma samen een podium. 

Toine Horvers is performancekunstenaar. Zijn werk gaat over ruimte en tijd en heeft vaak een sterke relatie met architectuur. Horvers’ werken voltrekken zich meestal over langere periodes en laten zich daardoor volgens zijn zeggen het beste omschrijven als ‘performatieve installaties’. 

Rolling 6
Geluidssculptuur van Toine Horvers met medewerking van 16 drummers

Op de uitnodiging voor een performance op of rond de Luchtsingel, reageerde Horvers door terug te grijpen op zijn vroegere projecten met het geluid van roffelende snaartrommels. “Misschien is het door de ervaring van de drumband uit het dorp van mijn jeugd, dat het roffelen, als tijdelijk beeld van menselijke energie, jarenlang een rol gespeeld heeft in mijn bewegings/geluidssculpturen. De Luchtsingel met de verschillende ruimtelijke en akoestische ervaringsgebieden biedt een interessante gelegenheid om dat energieke medium hier opnieuw te toetsen.”

Om 12.00 start vanaf de kant van Rotterdam Centraal én vanaf kant van de Hofbogen op de Luchtsingel een groepje van vier drummers die gelijkmatig roffelen op snaartrommels. Iedere minuut verplaatsen beide groepjes zich één meter dichter naar elkaar toe. Volgens dat systeem verschuift het ononderbroken trommelgeluid in 12 uren over het 720 meter lange traject. 

Om 18.00 uur kruisen de groepen elkaar op het midden van de lijn in de buurt van de Biergarten, waarna ze verder trekken om om 24.00 weer te eindigen bij de Hofbogen en het Centraal Station.

Bij dit proces - dat verloopt in een systeem van afwisseling - zijn 16 drummers van verschillende herkomst betrokken, waarbij het grootste deel zal worden ingevuld door trommelaars van verschillende Antilliaanse Brass Bands, dankzij de enthousiaste medewerking van IKVR Brass Band Schooldocent Jason Steba.

Test Site Rotterdam, Luchtsingel, Schiekade 189
Zondag 5 augustus: Rolling 6 van 12.00 tot circa 24.00 uur