07.08.12

Lezing en workshop Martin Zebracki

Foto: Jannes Linders

Locatie: De Dépendance (Schieblock), Test Site Rotterdam

Op dinsdag 7 augustus geeft Martin Zebracki op uitnodiging van Sculpture International Rotterdam (SIR) een lezing in de Dépendance in Rotterdam over de rol van de publieke kunst, de kunstenaar en de publieke ruimte in de actuele stad. De lezing vindt plaats in het kader van het SIR Zomerprogramma en de 5e IABR: Making City

SIR sprak de afgelopen jaren diverse malen met Zebracki in het kader van zijn uitgebreide onderzoek naar publieke werken en in het bijzonder naar de verhouding tussen de diverse initiërende organisaties en commissies, de kunstwerken, de stad en het publiek. Paul McCarthy’s monument en de rol en reactie van omwonenden speelt hierin een belangrijke rol.

Onlangs publiceerde Zebracki zijn proefschrift 'Public Artopia' waarin hij vanuit zijn professie als cultureel geograaf de relaties tussen het kunstwerk, de publiek ruimte en het publiek onderzoekt. 
Tot nu toe is de publieke kunst nog nauwelijks onder de loep genomen vanuit geografisch perspectief. Mede door de geheel andere onderzoeksmethodiek dan die van de kusthistoricus, is dit voor de kunst - en met name de tak van de publieke kunstprojecten - fascinerend. Bovendien bestaan er weinig actuele teksten die serieus onderzoek weergeven over de relatie tussen kunst en de publieke ruimte en publieke kunst bekeken door de ogen van het publiek. (Ondanks het feit dat vele professionals in binnen- en buitenland intensief nadenken, visies ontwikkelen over en onderzoek doen naar actuele kunstvormen voor de publieke ruimte.)

Workshop van 17.00 tot 18.00 uur (maximaal 20 plaatsen, aanmelden verplicht)
Lezing van 19.30 tot 20.30 uur (aanmelden gewenst)
Aanmelden via www.sculptureinternatioanlrotterdam.nl 
Taal: Nederlands
Toegang: Gratis