Making City

Foto: Ossip van Duivenbode

20.04.12 - 12.08.12

Locatie: Nederlands Architectuurinstituut (zaal 1), Rotterdam

De tentoonstelling Making City is inmiddels afgelopen.

'Making City' is een manifest, voor de stad als kans. In de hele wereld vormt de almaar voortgaande verstedelijking een enorme sociale, economische en ecologische uitdaging. Het zal dan ook de stad moeten zijn die daar een antwoord op levert. Dat kan alleen als we die stad op een andere manier maken en organiseren. ‘Making City’ toont aan hoe dat kan, met een scala aan scenario's voor het leven in de stad, gedreven door vernieuwende en steeds wisselende allianties van ontwerpers, bestuurders, planners, ontwikkelaars én bewoners. Samen bouwen ze aan de stad van de toekomst. Volg het spannende parcours op weg naar de stad van morgen, naar een spectaculair ontwerp van Kossmann.dejong. 


Credits

curator, namens Internationaal Curator Team 5e IABR: Making City
Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels, België)

ruimtelijk ontwerp
Kossmann.dejong 

projectleiding
IABR samen met Nederlands Architectuurinstituut