27.09.12

Making City Istanbul

IABR tentoonstelling en seminar op podium eerste editie Istanbul Design Biënnale

Met Making City Istanbul presenteert de IABR haar laatste tentoonstelling van de vijfde editie, als onderdeel van Musibet, de hoofdtentoonstelling van de eerste Istanbul Design Biënnale die op 10 oktober opent in het Istanbul Modern museum. 
De curator van Musibet, de Turkse architect Emre Arolat, liet zich inspireren door de aanpak van de 5e IABR en vroeg haar haar werkwijze en drie belangrijkste projecten, de Test Sites in Rotterdam, São Paulo en Istanbul, te presenteren in de vorm van een nieuwe, kleine tentoonstelling, een “handleiding” voor de toekomst van Istanbul. 

IABR directeur George Brugmans: “Net als veel andere grote stedelijke regio's in de wereld staat Istanbul voor enorme uitdagingen. Hoe kunnen de snel voortgaande verstedelijking, de ecologische agenda en de economische dynamiek duurzaam met elkaar in balans worden gebracht? In de komende jaren zijn het de planners, ontwerpers, politici, burgers en ondernemers van Istanbul zelf die hier samen een consensus over moeten bereiken.” 

Making City Istanbul presenteert daarom met de IABR Test Sites drie stedenbouwkundige projecten die concreet reageren op de specifieke lokale opgave maar die tevens als inspiratie of voorbeeld voor Istanbul kunnen dienen.
Test Site Rotterdam stelt dat Making City in de eerste plaats mensenwerk is: iedereen kan een actieve en constructieve rol spelen als het gaat om de duurzame transformatie van zijn leefomgeving. IABR Atelier São Paulo illustreert hoe het conflict tussen oprukkende verstedelijking en ecologische belangen kan worden opgelost door de economie als joker in te zetten. En IABR Atelier Istanbul laat zien dat een scheiding van functies minder duurzaam is dan een integrale visie die landbouw, waterbeheer en bosbouw slim inbed in het proces van voortgaande verstedelijking.

Making City Istanbul, samengesteld door George Brugmans en Joachim Declerck, en grafisch vormgegeven door het Nederlandse LUST, is te zien tot en met 13 december 2012 en is onderdeel van de viering van 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije, NLTR400.

Seminar ‘Making City Istanbul’
Op 15 oktober organiseert de IABR het seminar Making City Istanbul. Het vormt onderdeel van het openingsprogramma van de Istanbul Design Biënnale. Tijdens het ochtendprogramma, dat wordt geopend door de burgemeesters Aboutaleb (Rotterdam) en Baltacı (Arnavutköy, Istanbul), presenteert Dirk Sijmons (H+N+S Landschapsarchitecten en curator van de 6e IABR in 2014) de aanpak en resultaten van het IABR Atelier Istanbul en schetst hij het perspectief voor de op deelgemeente-niveau ontwikkelde strategie op het schaalniveau van de gehele metropool Istanbul. De Turkse architect Emre Arolat, curator van de Istanbul Design Biënnale, zal reageren. 
In samenwerking met de Gemeente Rotterdam, DutchDFA en de Economic Development Board Rotterdam wordt aansluitend een netwerklunch georganiseerd voor Nederlandse en Turkse organisaties.

Tijdens het middagprogramma staat de vraag centraal hoe de in Making City Istanbul gepresenteerde benaderingen van duurzame stedelijke ontwikkeling zouden kunnen worden ingezet in de context van Istanbul en hoe betrokkenen – planners, ontwerpers, politici, civil society, marktpartijen – ermee aan de slag kunnen. Na een aantal korte presentaties van de drie projecten komen deze vragen aan de orde in een gesprek tussen Nederlandse, Belgische en Turkse ontwerpers en architecten, in dialoog met het publiek.

Het seminar is onderdeel van de viering van 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije, NLTR400.

Making City Istanbul wordt mede mogelijk gemaakt door NLTR400, DDFA, Gemeente Rotterdam en Nederlands Consultaat Generaal.