05.04.13

Nederland Projectenland

In Nederland Projectenland, het zevende deel uit de Design and Politics publicatiereeks van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, worden het proces en de resultaten van Atelier Making Projects, onderdeel van de 5e IABR: Making City, gepresenteerd. 


In 2011 besluit het Rijk met zeven grote Nederlandse ruimtelijke projecten mee te doen met de 5e IABR. In het Atelier Making Projects verrichtten vijftien ontwerpbureaus en drie opleidingen ontwerpend onderzoek in het hart van het politieke spel om de opgaven te verdiepen en te verscherpen. Door ze te koppelen aan het traject van internationale kennisontwikkeling en uitwisseling en het publieke debat tijdens de 5e IABR wordt denkruimte gecreëerd waar dat niet altijd vanzelfsprekend is.
In Nederland Projectenland worden dat proces én de resultaten gedocumenteerd, en wordt getraceerd hoe zeer ontwerp is verbonden met tal van maatschappelijke en politieke agenda’s. 

Op donderdag 11 april gaat aanstichter Henk Ovink in gesprek met opdrachtgevers en opdrachtnemers over de relatie tussen ontwerp en politiek. Daarna wordt er vooruit gekeken naar de volgende ronde. Opnieuw gaat het Rijk in samenwerking met de IABR, ontwerpend onderzoek doen voor vijf nationale projecten. Wat wordt er verwacht van Atelier Making Projects in IABR–2014?